Vores Børnehavegrupper

Vores børnehave er fordelt på tre stuer efter børnenes alder:

  • Spillopperne, som er vores 3-4 års stue (ca. 18 børn)
  • Sølopperne, som er vores 4-5 års stue (ca. 20 børn)
  • Skovlopperne, som er vores 5-6 års stue og dermed også vores førskolegruppe (ca. 22 børn)

På hver stue er der tre voksne.

Der findes mange forskellige pædagogiske vinde, når det kommer til, hvordan man inddeler, eller ikke inddeler børn i institutionen. 
På Bøgegården har vi valgt ikke bare at følge en pædagogisk vind, men at observere hvad der rent faktisk sker hos børnene og i børnefællesskabet, og vi har valgt at lytte til børnenes oplevelser.

Det vi kunne observere og høre var, at det pædagogiske niveau ofte blev lagt i midten hos de 4 årige. Dette betød, at de 5-6 årige ofte kedede sig og de 3 årige skulle stå på tæer for at følge med.
Vi mener, at alle børn fortjener at få en meningsfuld dag, fuld af positive oplevelser – derfor har vi valgt at inddele vores børnehave i tre grupper efter alder, så vi kan stimulere alle børn, og så alle får succesoplevelser med det at gå i børnehave.

Når man får tilbudt en plads i børnehaven, vil vi gerne opfordre jer til at ringe herned og aftale en dag, hvor I kan komme ned og se den stue jeres barn skal gå på og hilse på personalet, inden jeres barn starter.