En god overgang

ENår man vælger at aldersopdele børnegrupperne, kræver det selvfølgelig også, at man har tænkt over, hvordan man kan skabe en god overgang for børnene, når de skal flytte stue. Og det har vi!
På Bøgegården har vi fundet en rutine, som ikke kun giver en glidende overgang, men som faktisk giver en overgang, som børnene ser frem mod og vokser af. 

Allerede to måneder før børnene skal flytte stue, begynder vi at have besøgsdage på den nye stue. Det betyder, at børnene besøger deres nye stue sammen med deres venner og sammen med en af deres ”gamle” voksne. 

Samtidig laver vi job-swop imellem stuerne, så en voksen fra den nye stue kommer ind og er sammen med børnene på deres nuværende stue. Det giver også børnene en mulighed for at lære de nye voksne at kende i deres vante omgivelser, hvilket betyder, at børnene kender de nye voksne, når flyttedagen endelig kommer.

Derudover deler de tre børnehavegrupper legeplads, hvilket vil sige at både børn og voksne møder hinanden hver dag på legepladsen – så de ”nye” voksne kender faktisk allerede børnene rigtig godt. 

Når flyttedagen indtræder d. 1. maj – er alle børn mere end klar til nye eventyr.