Børnemiljøvurdering Vug

April 2020 For Bøgegårdens 0-3 årige

Det psykiske børnemiljø

Alsidig personlig udvikling:

1. Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner og

fælles samling.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

2. Hvor stor en del af børnene er selvhjulpne på et alderssvarende niveau? Fx spiser de

selv og tager eget tøj af og på.

Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke

3.  Oplever børnene at have medindflydelse i hverdagen? Fx at de er med til at præge aktiviteterne og samlingerne.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

4. I hvor høj grad giver børnene udtryk for egne grænser? Fx ved at sige fra overfor andre

børn.

I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke

Sociale Kompetencer:

5. Hvor stor en del af børnene oplever at være udenfor fællesskabet i størstedelen af

tiden? Fx hvis et barn overvejende opholder sig alene hver dag.

Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke

6. Hvor ofte hjælper børnene hinanden?

Fx ved at trøste hinanden eller hente en voksen, når der er brug for det.

Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke

7.  Hvor stor en del af børnene oplever at have venner?

Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke

8. Hvor stor en del af børnene oplever alvorligt drilleri fra andre børn?

Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke

9.  Hvor stor en del af børnene viser, at de er trygge ved de voksne?

Fx ved at børnene opsøger de voksne i følsomme og udfordrende situationer.

Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke

Krop og bevægelse:

10.  Hvor ofte får børnene den hviletid, de har brug for?

Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke

11. Får børnene noget at spise, når de er sultne?

Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke

Naturen og naturfænomener:

12. Hvor stor en del af børnene er opmærksomme på, at vejret har betydning for deres

påklædning? Fx giver de udtryk for om jakke, hue og vanter er nødvendigt.

Alle • De fleste • Halvdelen • De færreste • Ingen • Ved ikke

Kulturelle udtryksformer og værdier:

13. Hvor ofte oplever børnene at blive modtaget på en nærværende måde om morgenen?

Fx ved at en voksen spørger ind til barnets morgen og hjælper med at vinke farvel.

Altid • For det meste • Nogle gange • Ikke så tit • Aldrig • Ved ikke

Sproglig udvikling:

14. Bliver børnene mødt af et anerkendende sprog? Fx sætter de voksne ord på børnenes

følelser.

Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke

15. Hvor stor en del af børnene oplever dagligt at få skæld ud? Fx bliver der talt med hævet

stemme og i et hårdt toneleje.

Ingen • De færreste • Halvdelen • De fleste • Alle • Ved ikke

Det æstetiske børnemiljø

Alsidig personlig udvikling:

16. Sætter børnene spor af deres hverdagsliv i rummene?

Der bliver fx udstillet kunstværker og fotos.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Sociale Kompetencer:

17. Er der områder, der giver mulighed for, at børnene kan lege alene, parvis og i større

grupper?

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Krop og bevægelse:

18. Guider indretningen børnenes adfærd? Fx kan børnene aflæse, hvor man kan lege vildt,

og hvor man kan lave stilleaktiviteter.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Naturen og naturfænomener:

19. Har børnene forskellige sansemæssige naturoplevelser? De leger fx i krat, i vand og på

hårde eller bløde underlag.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Kulturelle udtryksformer og værdier:

20.  Oplever børnene at være del af forskellige traditioner? Fx ved at fejre fastelavn og jul

samt ved at deltage i institutionens egne traditioner.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Det fysiske børnemiljø

Alsidig personlig udvikling:

21. Kan børnene nemt finde rundt og orientere sig i institutionens rum?

I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke

22. Afspejler rummene det, som børnene er optaget af og engageret i?

I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke

23. Er det muligt at ændre og tilpasse rummene til børnenes interesser og behov?

I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke

Sociale Kompetencer:

24. Er institutionen indrettet med afgrænsede legeområder indenfor? fx opdelt med lave reoler, gulvtæpper osv.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

25. Er institutionen indrettet med afgrænsede legeområder udenfor? fx buske, træer, legehuse osv.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Krop og bevægelse:

26. I hvor høj grad bliver børnenes fin- og grovmotorik udfordret?

I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke

27. Er inventar tilpasset børnenes forskellige aldersgrupper? Det gælder fx toiletter, hånd

vaske, stole og cykler.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Naturen og naturfænomener:

28. I hvor høj grad understøtter legepladsens inventar børnene i at have varierede naturoplevelser? Fx grovmotoriske udfordringer, erfaringer med urtehave osv.

I meget høj grad • I høj grad • I nogen grad • I mindre grad • Slet ikke • Ved ikke

Kulturelle udtryksformer og værdier:

29. Har børnene gode rutiner omkring hygiejne? Fx håndvask efter toiletbesøg og inden

spisning.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Indeklimaet.

Lyd:

30. Er der mulighed for at adskille støjende og ikke-støjende aktiviteter?

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

31. Er rummene indrettet med støjnedsættende materialer og inventar? Fx op

slagstavler, filtdupper under stole osv.

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

32. er der mulighed for at opdele børnene i mindre grupper?

Ja, i meget høj grad • Ja, i høj grad • I nogen grad • Nej, i mindre grad • Nej, slet ikke • Ved ikke

Lys:

33. Er lyset tilpasset de aktiviteter, der skal foregå i rummet? 

Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke

Luft:

34. Bliver der luftet ud hver dag?

Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke

Temperatur:

35. Har børnene mulighed for at tage tøj af eller på hvis de har det for varmt eller koldt?

Ja, altid • Ja, for det meste • Nogle gange • Nej, ikke så tit • Nej, aldrig • Ved ikke

Børnemiljøvurderingen laves på baggrund af personalets observationer. Vurderingerne og observationerne tager udgangspunkt i et børneperspektiv.