Optagelsespolitik.


Optagelsespolitik:

Ventelisten står åben for alle børn.

Bøgegården træffer selv afgørelse om optagelse og der bliver altid taget hensyn til den eksisterende børnegruppe.
Søskendebørn til børn, der er indmeldt i Bøgegården, har fortrinsret til nye pladser (søskendegaranti).

Der er søskenderabat, således at det ældste barn kan være i institutionen til halv pris.