Optagelsespolitik.


Optagelsespolitik:

Ventelisten står åben for alle børn.

Bøgegården træffer selv afgørelse om optagelse og der bliver altid taget hensyn til den eksisterende børnegruppe.
Det kan dreje sig om aldre, eller der kan være pædagogiske overvejelser, der tilsiger at vi prioritere mellem køn.

Søskendebørn til børn, der er indmeldt i Bøgegården, har fortrinsret til nye pladser (søskendefordel).

Der er søskenderabat, således at det ældste barn kan være i institutionen til halv pris.