Sprog og Sproggaven

_01B8501

Bøgegården er en del af “Sproggaven”, som er et tiltag i Fredensborg Kommune, der handler om at kvalificere det sprogunderstøttende arbejde i institutionerne bl.a. gennem udvidet dialogisk læsning.

Da gode sproglige kompetencer er en vigtig forudsætning for barnets sociale verden og for barnets skolestart, har vi i Bøgegården valgt at gøre den udvidede dialogiske læsning til en fast del af vores temaer i vuggestuen og på den måde integrere læsning og sprogarbejde som en fast og kontinuerlig del af vores hverdag. 

Det betyder også, at vi inddrager flere bøger og laver vores egne udvidet dialogiske læsningsforløb udover dem, som er udviklet og tildelt af Fredensborg Kommune.
Dermed vil vores temaer altid være bundet op på en bog, der understøtter det valgte tema og ud fra bogen, har vi endvidere udvalgt nogle fokusord, som vi vil have fokus på i løbet af måneden. 

I et dialogisk læsningsforløb deles børnene i grupper efter sproglige kompetencer. Herefter strækker læsningen sig over tre gange læsninger, som kaldes:

  1.  Læs& Lyt
  2.  Læs& Snak
  3.  Læs&Leg.

Udover at understøtte børnenes sproglige kompetencer gennem udvidet dialogisk læsning, arbejder vi også bevidst med begrebet literacy, både i vores planlagte aktiviteter og i hverdagens rutiner.
Literacykompetencer handler om barnets evne til at afkode, forstå og anvende tegn, billeder, sprog, bogstaver, tal og andre symboler til at kunne udtrykke sig og forstå verden med. Hvis I vil vide mere om sproggaven og literacy, kan I følge nedenstående link, hvor der bl.a. også er en lille film, der viser, hvordan man kan arbejde med literacy. På filmen medvirker også Bøgegårdens børn og voksne. Se mere om det at arbejde med literacy på Fredensborg Kommunes hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/borger/boern-og-unge/vi-har-fokus-paa/sproggaven

Se også en speeddrawing film om literacym på:
https://literacy.dk/hvad-er-literacy-i-den-tidlige-barndom/film/flere-film-for-hvad-er-literacy-i-den-tidlige-barndom/

Eller se mere på Nationalt Videncenter For Læsning på:
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/sproggaven/

Endvidere sprogvurderer vores sprogansvarlige pædagoger alle 3, 4, 5 og 6 årige.

Informeret samtykke:

Når jeres barn starter i Bøgegårdens vuggestue eller børnehave opretter vi automatisk barnet i et IT-system der kaldes Hjernen og Hjertet. Fredensborg kommune bruger systemet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvaliteten i dagtilbud og skoler. Hjernen og Hjertet består af en række moduler, som bl.a. hjælper til at vurdere det enkelte barn fx ved overgangen til skole, samt barnets sproglige udvikling når barnet er 3, 4, 5, og 6 år (de obligatoriske sprogvurderinger)

IT-systemet overholder alle regler i forbindelse med GDPR.