Rytmik

På Bøgegården er vi i fuld gang med, at blive en rytmikcertificeret institution. Det vil sige, at personalet er i gang med et flerårigt kursus, hvor musik og bevægelseslege er en del af hverdagen. 

Rytmik er et pædagogisk arbejdsredskab, som understøtter børnenes læring og naturlige udvikling, ved at stimulere børnene både rytmisk, socialt,sprogligtog motorisk.Det handler om at skabe læring i børnehøjde og være med til at underbygge børnenes lege og bevægelser.