Forældresamarbejde

For os er det vigtigt, at både I og jeres barn får en god start på dagen, og at det føles rart at komme i institutionen og trygt at aflevere jeres barn. 
På Bøgegården prioriterer vi samarbejdet med jer forældre og den daglige dialog højt, da dette har en stor betydning for barnets hverdag og er med til at skabe en positiv sammenhæng i børnenes verden. 

På bøgegården ønsker vi at give jer forældre en mulighed for at følge med i jeres barns hverdag. 

Det har vi valgt at gøre på følgende måde:

 

mandag-bøgeg.666
bøgegård- sommer012

Famly:

Ud over den daglige kontakt når I afleverer og henter jeres barn, bruger vi også en digital platform, der hedder Famly. 
Her skriver vi hver dag, hvad vi har lavet og gerne understøttet med billeder. Dette gør, at I som forældre har mulighed for at spørge ind til jeres barns dagligdag og oplevelser i institutionen samt se på billeder sammen med jeres barn, hvis de har svært ved at huske eller genfortælle ting fra deres dag. På den måde kan den daglige opdatering bruges som udgangspunkt for samtale og dialog med jeres barn.

Derudover noterer vi på Famly, når jeres barn bliver lagt til at sove, og når barnet vågner igen – dermed kan I som forældre følge med fx på jeres mobiltelefon, hvor længe jeres barn har sovet hver dag.
Derudover bruges Famly til at checke børnene ind og ud af institutionen, melde barn syg eller fri/ferie. Det er også her, I skal notere, hvis det er andre end jer forældre, der henter barnet.

 

Aktivitetsplan:

Hver måned vil I modtage en aktivitetsplan fra jeres barns stue, hvor I kan følge med i, hvad der er planlagt af aktiviteter for jeres barn den kommende måned.

Fokusord:

Hver måned hænger stuerne nye fokusord op, som er udvalgt fra månedens bog. Fokusordene er de ord, som børnene er i fuld gang med at tilegne sig, og som hænger synligt uden for stuen, således at I som forældre nemt kan støtte op om den sprogtilegnelsesproces, som jeres barn er i gang med i vuggestuen.

 

bøgegården518
bøgegård- sommer032

Forældresamtaler:
Ca. 3 måneder efter jeres barn er startet i vuggestuen, vil I blive indbudt til en forældresamtale med personalet fra jeres barns stue. 

Her vil vi have fokus på jeres barns trivsel og udvikling både socialt, sprogligt og motorisk. Samtidig vil vi også rigtig gerne høre jeres perspektiv, og om jeres oplevelser med at starte i Bøgegården. 

Herefter vil vi tilbyde jer en forældresamtale 1 gang årligt – I er dog altid velkomne til at kontakte personalet, hvis I føler, I har brug for en samtale udover det planlagte.

Derudover afholdes der et årligt forældremøde i forlængelse af vores generalforsamling, hvor I også vil få mulighed for at møde de andre forældre, høre om dagligdagen, og hvor I vil møde vores bestyrelse.

Endvidere har vi Sommerfest, Julefest og Bedsteforældredag i løbet af året.