Velkommen

Bøgegården –barnet i centrum, trivsel og udvikling

Bøgegården er en privat institution, beliggende i det skønne Kokkedal i Fredensborg kommune.

I Bøgegården har vi et højt fagligt niveau. Vi har børnene i centrum og vores fokus ligger på det enkelte barns trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Vi er en stor institution, men lægger vægt på det nære i det store. Hver afdeling har fokus på netop deres aldersgruppe med egne lokaler og faste personalestab. På den måde oplever børn og forældre, hverdagen som både tryg og rolig. Hver afdeling har egen legeplads, som er målrettet til at stimulere netop deres aldersgruppes behov.

Hvorfor skal man vælge Bøgegården?

Vi er en stor sammenhængende institution, hvilket betyder trygge, glidende overgange.

Vi serverer mad, som er 100% økologisk.

Vi har et højt fagligt niveau.

Vi har høje normeringer (102 voksentimer om ugen til 10 vugge eller 20 børnehavebørn).

Vi er topscorer i trivsels og tilfredshedsmålinger. 

Bøgegårdens værdisæt omkring børnenes udvikling er meget bred. Der er mange ting barnet skal lære og mange erkendelser barnet skal gøre sig i sin opvækst. Et gennemgående tema for hele huset er relations dannelse. Det handler om at kunne indgå i fællesskaber og at kunne danne venskaber.

Det er fundamentale færdigheder, som er vigtige for et menneskes trivsel. Man kan kalde det en grundlæggende forudsætning for det gode liv, som vi ønsker at alle vore børn skal opnå.

Velkommen til Bøgegården