Priser:


 • Vuggestue inkl. Mad 4357 kr. pr. måned 
 • Børnehave inkl. Mad 2519 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 977 kr. pr. måned
 • Fritidsklub inkl. Mad 375 kr. pr. måned
 • Ungdomsklub er gratis for alle unge i Fredensborg kommune
 • Søskenderabat: Yngste barn er fuld pris, de efterfølgende halv prisMan betaler vuggestuetakst indtil barnet fylder 3 år. Også selvom man flytter til Spilopperne.

Fredensborg kommune skal ifølge Dagtilbudsloven give et tilskud pr. barn der optages i et privat fritidshjem, tilskuddets størrelse fastsættes af Byrådet. Herudover skal Byrådet give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem.

Private fritidshjem fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Som tommelfingerregel betaler man egen hjemkommunes takst.

Søskendetilskud i Bøgegårdens fritidshjem udgør 50 pct. af den beregnede forældrebetaling. Den beregnede forældrebetaling er udregnet med udgangspunkt i dagtilbudsloven, hvor forældreandelen må udgøre 30% i kommunale fritidshjem.

Brutto tilskud (nettotilskud + beregnet forældrebetaling) Netto tilskud (driftstilskud fra kommunen) Beregnet forældrebetaling 30% Søskendetilskud
2.191 kr. 1.534 kr. 657 kr. 328,5

Der gives ikke søskendetilskud af den del af forældrebetalingen, der overstiger den beregnede forældrebetaling på 30 pct. Vær opmærksom på at kommunernes takster for tilskud varierer. Hvis du bor i en anden kommune, bør du rette henvendelse der.


Priser Hørsholm kommune:

Priser 2021

 • Vuggestue inkl. mad 4050kr. pr. måned
 • Børnehave inkl. mad 2365 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 1927 kr. pr. måned
 • Fritidsklub inkl. mad 954 kr. pr. måned
 

 Priser Helsingør Kommune:

 • Vuggestue inkl. mad 4440 kr. pr. måned
 • Børnehave inkl. mad 2645 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 1705 kr. pr. måned
 • Fritidsklub 405 kr. pr. måned


Opsigelse:

I Bøgegården har vi et opsigelsesvarsel  på en måned, regnet fra den førstkommende første i en måned. Dvs. at man skal betale for den kommende måned også. Siger man op den 4. marts, er sidste betalingsmåned april.