Priser:

 • Vuggestue inkl. Mad 4449 kr. pr. måned 
 • Børnehave inkl. Mad 2501 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 1203 kr. pr. måned
 • Fritidsklub inkl. Mad 470 kr. pr. måned
 • Ungdomsklub er gratis for alle unge i Fredensborg kommune
 • Søskenderabat i vuggestue og børnehave: Yngste barn er fuld pris, de efterfølgende halv pris
 
 

Man betaler vuggestuetakst indtil barnet fylder 3 år. Også selvom man flytter til Spilopperne.

Fredensborg kommune skal ifølge Dagtilbudsloven give et tilskud pr. barn der optages i et privat fritidshjem, tilskuddets størrelse fastsættes af Byrådet. Herudover skal Byrådet give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem.

Private fritidshjem fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Som tommelfingerregel betaler man egen hjemkommunes takst.

Søskendetilskud i Bøgegårdens fritidshjem udgør 50 pct. af den beregnede forældrebetaling. Den beregnede forældrebetaling er udregnet med udgangspunkt i dagtilbudsloven, hvor forældreandelen må udgøre 30% i kommunale fritidshjem.

Brutto tilskud (nettotilskud + beregnet forældrebetaling) Netto tilskud (driftstilskud fra kommunen) Beregnet forældrebetaling 30% Søskendetilskud
2.191 kr. 1.534 kr. 657 kr. 328,5

Der gives ikke søskendetilskud af den del af forældrebetalingen, der overstiger den beregnede forældrebetaling på 30 pct. Vær opmærksom på at kommunernes takster for tilskud varierer. Hvis du bor i en anden kommune, bør du rette henvendelse der.

Priser Hørsholm kommune:

Priser 2022

 • Vuggestue inkl. mad 4050kr. pr. måned
 • Børnehave inkl. mad 2365 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 2658 kr. pr. måned
 • Fritidsklub inkl. mad 1053 kr. pr. måned
 

 Priser Helsingør Kommune:

 • Vuggestue inkl. mad 4440 kr. pr. måned
 • Børnehave inkl. mad 2645 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 1705 kr. pr. måned
 • Fritidsklub 375 kr. pr. måned
 

 Øvrige kommuner:

Udenbys kommuner, som ikke yder tilskud til fritidsklub betaler 1053 kr. pr. måned inkl. mad.

Fritidshjem koster 2658 kr. pr. måned.

Opsigelse:

I Bøgegården har vi et opsigelsesvarsel  på en måned, regnet fra den førstkommende første i en måned. Dvs. at man skal betale for den kommende måned også. Siger man op den 4. marts, er sidste betalingsmåned april.