Priser:

Priser:Nye Takster pr.1/1 2021

 • Vuggestue inkl. Mad 4221 kr. pr. måned pr. 1/1 2021
 • Børnehave inkl. Mad 2353 kr. pr. måned. pr. 1/1 2021
 • Fritidshjem 977 kr. pr. måned. Pr. 1/1 2021
 • Fritidsklub inkl. Mad 375 kr. pr. måned. Pr. 1/1 2021
 • Ungdomsklub er gratis for alle unge i Fredensborg kommune
 • Søskenderabat: Yngste barn er fuld pris, de efterfølgende halv pris.

Fredensborg kommune skal ifølge Dagtilbudsloven give et tilskud pr. barn der optages i et privat fritidshjem, tilskuddets størrelse fastsættes af Byrådet. Herudover skal Byrådet give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem.

Private fritidshjem fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Som tommelfingerregel betaler man egen hjemkommunes takst.

Søskendetilskud i Bøgegårdens fritidshjem udgør 50 pct. af den beregnede forældrebetaling. Den beregnede forældrebetaling er udregnet med udgangspunkt i dagtilbudsloven, hvor forældreandelen må udgøre 30% i kommunale fritidshjem.

Brutto tilskud (nettotilskud + beregnet forældrebetaling) Netto tilskud (driftstilskud fra kommunen) Beregnet forældrebetaling 30% Søskendetilskud
2.191 kr. 1.534 kr. 657 kr. 328,5

Der gives ikke søskendetilskud af den del af forældrebetalingen, der overstiger den beregnede forældrebetaling på 30 pct. 

 •  

Vær opmærksom på at kommunernes takster for tilskud varierer. Hvis du bor i en anden kommune, bør du rette henvendelse der.

Priser Hørsholm kommune:

Priser 2021

 • Vuggestue inkl. mad 3939kr. pr. måned
 • Børnehave inkl. mad 2202 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 2440 kr. pr. måned
 • Fritidsklub inkl. mad 995 kr. pr. måned
 
 Priser Helsingør Kommune:
 • Fritidshjem 1655 kr. pr. måned
 • Fritidsklub 405 kr. pr. måned

Opsigelse:

I Bøgegården har vi et opsigelsesvarsel  på en måned, regnet fra den førstkommende første i en måned. Dvs. at man skal betale for den kommende måned også. Siger man op den 4. marts, er sidste betalingsmåned april.