Den daglige rytme

Kl. 6.45:
Vi åbner klokken 6.45, her starter vi dagen på Andestuen, hvor der indtil klokken 7.30 vil være mulighed for at børnene kan få morgenmad. Klokken 7.45 går alle vuggestuebørn og voksne på egne stuer. 

_01B8326

Kl. 8.30: 
Fra 8.30-9.00 holder vi morgensamling, hvor børnene vil blive tilbudt et formiddagsmåltid i form af frugt og brød. 

Udover at børnene får tilbudt noget at spise, er voresmorgensamlingogså et velovervejet pædagogisk værktøj, hvor vi bl.a. læser, rimer og har fokus på dialog og på at lytte. 
Sange, rim og eventyr er med til at udvikle barnets sprog. Barnet lærer at bruge sproget til at udtrykke følelser, tanker, behov og til at kommunikerer med andre. Vi synger og fortæller de samme historier om og om igen på forskellig vis, så børnenes sproglige opmærksomhed udvikles. Målet med vores morgensamling er:

  • At barnet oplever sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet.
  • At styrke barnets evne til koncentration og fordybelse.
  • At udvikle barnets evne til at give plads til andre og vente på tur.
  • At styrke barnets sproglige kompetencer.
  • At barnet øver sig og stimuleres i at bruge sine sanser.
  • At barnet oplever glæde ved musik, sang, fortælling og bevægelse.
  • At barnet bliver præsenteret for forskellige udtryksformer og værdier.
  • At alle børn bliver set og hørt
  • At skabe en tryg stemning og en rolig stund med plads til fordybelse.

I er selvfølgelig altid velkomne til at aflevere jeres børn både efter og midt i vores morgensamling. 

 

Kl. 9.30:
Kl. 9.30 har vi planlagte aktiviteter, hvor vi arbejder med vores tema som understøtter børnenes forskellige kompetenceområder og læreplanstemaer, og som danner udgangspunkt for børnenes interesse, udvikling og læring.

bøgegård- sommer024

Kl. 10.30:
Gør vi klar til frokost, vi vasker hænder, og herefter holder vi en kort samling, hvor børnene skiftes til at vælge en sang fra sangkufferten, inden vi sætter os til bords.

Efter frokosten gør vi klar til, at børnene kan få deres middagslur.

Kl. 13.30-14.30:
Mellem 13.30-14.30 begynder børnene så småt at vågne igen, og det er nu tid til frugt.
Efter frugten vil vi typisk gå på legepladsen eller lege på stuerne.

 

Kl. 16.10:
Ca. klokken 16.10 samler vi de børn, der er tilbage på vores ”lukkestue”. Det skifter fra dag til dag, hvilken stue vi lukker på – I kan se hvilken stue vi er på, ude ved indgangen. Kl. 17.00:
Lukker vi – dog lukker vi kl. 16.30 om fredagen