At arbejde med læring i børnehøjde

På Bøgegården ved vi, hvor bærende relationen er for barnets trivsel og at det, og gå i et dagtilbud af høj kvalitet, kan betyde en stor forskel for det enkelte barns kompetencer, når de når skolealderen, og dermed for barnets muligheder i fremtiden.

Derfor ser vi også de voksnes engagement og motivation, som en helt afgørende grundpille i vores arbejde og samvær med børnene – at styrke barnets selvværd og nysgerrighed på livet, næres i den gode relation mellem barnet og den voksne. I vores børnehave har vi fokus på den nære relation og på at skabe trygge rammer og en struktur, som understøtter børnenes trivsel og udvikling. 

_01B8574
_01B8581

Børn skal have mulighed for at udvikle alle deres kompetenceområder. For at understøtte og inspirere til børnenes udvikling og læring, arbejder vi altid ud fra en legende tilgang, hvor fokus er på et gensidigt engagement mellem børn og voksne. Det handler om at stimulere børnenes lyst til læring og deltagelse gennem engagerede og motiverede voksne, der kan indtage et børneperspektiv.

På Bøgegården lægger vi vægt på et anerkendende børnemiljø, hvor børnene oplever at blive lyttet til, møde demokratiske processer og hvor deres initiativer imødekommes og understøttes af nærværende voksne.

For at børnene kan udvikle deres handlekompetence og begribe deres verden, har vi fokus på at skabe et miljø fyldt med handlemuligheder, som understøtter børnenes ressourcer, og som er med til at give dem nye erfaringer.

At inddrage børnene er en naturlig del af vores dagligdag og vores pædagogik. Fx dækker børnene selv bord og de øser selv deres mad op og bærer deres tallerken over på vognen osv. Det betyder også, at vi udnytter dagligdagens rutiner som et læringsrum for udvikling og til at understøtte børnenes selvstændighed og handlekompetence i fællesskabet.
På den måde arbejder vi med at styrke børnenes selvværd og mestringsevne, så børnene lærer at kunne håndtere nye udfordringer.

Udover vi udnytter rutinerne som et læringsrum, arbejder vi også med børnenes læring gennem forskellige temaer. I børnehaven er de læringstemaer, vi arbejder ud fra i løbet af året ikke fastlagt på forhånd. Temaerne planlægges alt efter, hvad vi kan se børnene interesserer sig for og ud fra det aktuelle pædagogiske behov.

 

_01B8641
_01B8364

Temaerne er derfor heller ikke de samme i vores tre børnehavegrupper. Typiske temaer i børnehaven kan være: ”Historier og eventyr”, ”Krop og bevægelse – OL”, ”Fisketema”, ”Cirkus”, ”Monstermåned”, ”Rim og Remser” osv.
Udover vores temaer arbejder vi også med årets kulturelle traditioner som fx. fastelavn, påske, jul osv.I vil udover en årsplan, også modtage en aktivitetsplan hver måned hvorpå der står, hvilket tema vi vil beskæftige os med og hvad vi har planlagt af aktiviteter den kommende måned.