Lukkedage:

Lukkedage i børnehave og vuggestue:

2023

  • 3. 4. 5. april
  • 19 maj
  • 27. 28. 29. december
 
Lukkedage i fritidshjemmet og fritidsklubben:
 
2023
  • 3. 4. 5. april
  • 27. 28. 29. december

Nødpasning

  • Behov for nødpasning, skal så vidt muligt meddeles institutionen 6 uger før behovsdato