Lukkedage i børnehave og vuggestue:

Lukkedage i børnehave og vuggestue:

2022

  • 11, 12, 13 april
  • 27 maj
  • 27, 28, 29, 30 december

 

Nødpasning

  • Behov for nødpasning, skal så vidt muligt meddeles institutionen 6 uger før behovsdato.