Spillopperne 3-4 årige

Spilloppestuen er vores første børnehavestue, og det er her børnene møder børnehavelivet for første gang.  Typisk starter vores vuggestuebørn på Spillopperne d. 1. maj, i det år de fylder 3 år.

Et år på Spilloppestuen er fyldt med nye og spændende oplevelser, både for børn og forældre. I denne alder sker der rigtig meget med børnenes udvikling, og de fleste forældre oplever at deres barn tager et stort spring i denne alder. Det er oftest i 3 års alderen, at mange børn trapper ud af deres middagslur (hvis de ikke allerede har droppet den), og her bliver de timer mellem 12-14, der før blev brugt på at sove, nu brugt på fuld fart på legepladsen – et absolut yndlingssted for en 3 årig. Endvidere er der også mange forældre der i løbet af dette år vælger, at sende sutten til julemanden, suttetræet, eller andet. Derudover har mange af børnene lige lagt bleen, eller også er de i fuld gang med at toilettæne. 

 

bøgegård- sommer100

Der sker altså rigtig mange ting i dette år, og alt sammen er noget der er med til at udvikle barnet, hen imod en større og større selvstændig. Og netop selvstændighed er et af de ord, der bedst kan beskrive børnenes udvikling i denne alder. På Spillopperne arbejder vi aktivt med at understøtte denne udvikling, og børnenes iboende interesse i at ”ville selv” og ”prøve selv”. Når børnene oplever at få styrket deres handlekompetence, styrker det ikke kun deres handlen, men også deres tro på sig selv, deres evne til at kunne løse og klare udfordringer og deres selvfølelse. Dermed er en stor del af vores dagligdag og rutiner bygget op med udgangspunkt i, at styrke børnenes selvværd og selvfølelse.

Samtidig er det også i denne alder vi kan se, at børnenes sprog rigtigt folder sig ud, og det er også her at sproget bliver en af børnenes vigtigste kompetencer, både i legene og i de daglige forhandlinger i børnefællesskabet. Da det er vigtigt at understøtte denne sproglige udvikling, er sprog også en af de ting som vi har rigtig meget fokus på, på Spilloppestuen. Ud over sproggrupper og dialogisk læsning, har vi også et stort fokus på rim og remser og på at lege og fjolle med sproget. Fx læser og leger vi med rim & remser – vi leger med kanonkongen knold, tager på Kronborg og ser kanoner i virkeligheden, bygger fort og leger vi er kanonkonger osv. Vi undersøger – leger – får erfaringer – og lærer.

 I denne alder bliver børnene også mere opmærksomme på sig selv og andre. Vennerne og børnefællesskabet begynder også i denne alder at få en større betydning, børnenes relationer øges, samtidig med at deres lege udvides. Vi hjælper børnene med at afkode hinandens signaler og kropssprog, og hjælper dem med at se løsninger, samt se hvordan man kan være en god ven. Vi arbejder derfor meget med venskaber og børnenes sociale kompetencer og understøtter børnenes empati. Ud over vores venskabstema, er en af måderne hvorpå vi også arbejder med børnenes empati bl.a. under vores tema ”Små dyr i naturen”. Her får hvert barn en lille tøjdyrs-mus, som vi laver huse til, finder mad til og passer og plejer, inden de små mus, til sidst er klar til at flytte med hjem. Endvidere har vi også Lasse, som er en rigtig sød og kærlig hund som bor på Spilloppestuen. 

 

Allerede når børnene starter bliver de præsenteret for Spilloppestuens hund Lasse, som følger børnene hele året. Lasse er rigtig kælen og giver de bedste kram, han er en god trøster og meget trofast – nå ja..og så er han en tøjdyrs-hund. Når børnene har lært Lasse godt at kende, vil han på skift komme med børnene hjem på weekend, her får I også Lasses bog med hjem, så I har mulighed for at skrive lidt om jeres weekend og lære ”Lasse-sangen”, hvis I skulle have lyst. 

Derudover har vi også andre spændende temaer som ”Krop & Bevægelse”, ”Eventyr” og meget mere. Året på Spillopperne flyver af sted i legende fart – hvor vi skaber en god start på børnehavelivet.