Venskaber


Et tema som er helt centralt i Bøgegårdens Børnehave og som er en del af vores kultur er venskaber. 

I børnehaven arbejder vi bl.a. med “Fri for mobberi”, som er et forebyggende antimobbeprogram, som Mary Fonden og Red barnet står bag.

Se link:http://www.friformobberi.dk/

Fri for mobberi bygger på at:

 JMobning blandt børn er de voksnes ansvar

 JEn forebyggende indsats er nødvendig for at 
     bekæmpe mobning

JInddrage tilskuerne til mobning

 JUdvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance,
     respekt, omsorg og mod

Under vores venskabstemaer arbejder vi bl.a. med “dagens-hjælpeven”, at lære og sige ”stop”, massage-lege, venskabsmedaljer, venskabsstolen osv. 

På den måde får vi skabt en venskabs-kultur og forebygget drillerier, samt givet børnene nogle kompetencer, som de kan gøre brug af, hvis de selv eller andre bliver udsat for drillerier.