Storegruppen & overgangen til børnehaven

Man starter i børnehave d. 1. maj – det år man fylder 3 år. For at børnene kan blive klar til det børnehaveliv, der venter dem lige om hjørnet og få skabt nogle gode relationer på tværs af vuggestuegrupperne, har vi vores storegruppe. 

Storegruppen er for de kommende børnehavebørn og starter i oktober måned 2 gange om ugen. Her laver de aktiviteter, som er tilpasset aldersgruppen, de øver sig i at gå på tur hånd i hånd, sidde i rundkreds, lytte til hinanden osv.
I marts og april udvider vi storegruppen til 3 dage om ugen. 
Samtidig vil jeres barn fra marts måned begynde at komme på besøg på Spillopperne, som er vores 3-4 års børnehavegruppe. 

Inden jeres barn skal skifte stue, vil der være et informationsmøde/åbent hus, hvor I har mulighed for at besøge Spilloppestuen og høre nærmere om de spændende ting, der er i vente for jeres barn. 
Derudover vil der være en overførelsessamtale i februar/marts måned med jer forældre, personalet fra stuen og en voksen fra Spillopperne.