Skovlopperne, 5-6 årige

_01B8356

Hos Skovlopperne går vores ældste børnehavebørn. Børnene i denne gruppe, har nu fået godt styr på børnehavens rutiner og traditioner, og har udviklet en fornemmelse for de grundlæggende sociale principper. 
Børnene har nået en alder, hvor de bliver stadigt mere nysgerrige på egne evner og verden omkring dem. De bliver mere selvstændige og selvbevidste, og samtidig bliver de også mere følsomme overfor andres meninger og handlinger. Nogle har brug for at øve sig i at give plads til vennerne, mens andre har brug for at øve sig i at stå i front og kunne tåle modstand. 

 

At undre sig:

I denne alder stiller børnene mange spørgsmål, fx om hvad der er rigtigt og forkert, godt og ondt og meget mere. Alt sammen noget som har indflydelse for vores hverdag og aktiviteter på Skovlopperne. Hos Skovlopperne undrer vi os konstant. Vi undrer os over fænomener i naturen, hvorfor der er regler i trafikken, hvad hedder den mindste knogle i menneskets krop. Hverdagen er fyldt med ting, som ikke altid er lige til at forstå, og derfor er det vigtigt at lære at undre sig, at stille spørgsmål og forklare sig. Det er nyttigt at kunne, når man skal begynde i skole og til at danne nye relationer og lære nye regler. På Skovlopperne bliver den naturlige nysgerrighed udfordret, og understøttet gennem alle de temaer og projekter, vi planlægger i løbet af året.
Vi mener, at børn lærer bedst ved at være aktivt deltagende. Dette gælder både i forhold til sociale kompetencer, personlig udvikling og faglig nysgerrighed. Vi giver plads til børnenes meninger og inddrager gerne børnene, når der skal træffes beslutninger i hverdagen. Nogle gange er der beslutninger, som kræver en afstemning og på den måde introduceres børnene for demokrati og lærer, at flertallet bestemmer. Dette resulterer også ofte i, at børnene selv foreslår en afstemning, hvis der er uenighed. 

bøgegården428
bøgegården429

Mange af vores aktiviteter handler på den ene eller måde om at samarbejde. Dette kan være alt fra at to børn skal være ”dukse” sammen, hvor opgaven er, at dække madvogn med service nok til alle børn og voksne, eller det kan være at planlægge og fordele opgaverne lige og retfærdigt mellem sig. Det handler i høj grad om, at øve sig på at kommunikere på en måde, så alle føler sig hørt og inkluderet, fx ved at gå på kompromis i en leg. Samtidig vil alle temaerne indeholde elementer og aktiviteter, som understøtter børnenes skoleparathed. 

På Skovlopperne har vi også en fiktiv ven, som vi kalder ”Fætter Max”, han er fætter til tøjdyrs-hunden Lasse fra spilloppestuen. Han er med til, at introducere vores temaer for børnene. Dette foregår ved at børnene får at vide, at ”Fætter Max” rejser rundt i verden og hver måned sender han et postkort eller brev til skovloppestuen. Her kan vi læse om Fætter Max´s forskellige oplevelser og udfordringer. Fætter Max undrer sig over mange ting og beder gerne børnene om hjælp med at løse opgaver, eller om at undersøge nogle ting. På den måde får vi startet vores temaer på en måde som er spændende for børnene og i børnehøjde.   

Klar til skole – Literacy:

Arbejdet med Literacy er en vigtig førskoleaktivitet, som vi har særligt fokus på inde hos Skovlopperne. Det handler blandt andet, om at understøtte børnenes interesse for og evner til at tyde, afkode, tolke og handle på tegn, symboler og skriftsprog. Gode literacykompetencer har stor betydning for børnenes videre forløb i skolen og i livet. Se en speeddrawing film om literacy:

https://literacy.dk/hvad-er-literacy-i-den-tidlige-barndom/film/flere-film-for-hvad-er-literacy-i-den-tidlige-barndom/

Se mere om det at arbejde med literacy på Fredensborg Kommunes hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/borger/boern-og-unge/vi-har-fokus-paa/sproggaven

På Skovlopperne er vi i konstant udvikling og tager udgangspunkt i børnene og deres interesser. Vi er nysgerrige og leger os til nye erfaringer og ny viden. Vi undrer os i fællesskab og sammen bliver vi klogere. 

bøgegården377