Introduktion til persondata forordningen

I

Persondata forordningen stiller krav til hvordan personoplysninger behandles. Med behandling menes enhver form for aktivitet med personlige oplysninger, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering og opbevaring. 

Ejerinformation

Bøgegården

Brønsholmgårdsvej 2-6

2980 Kokkedal
CVR-nr.: 16293334 

Telefon: 93 93 93 14
Email: jj@bøgegård.dk 

Formålet med behandlingen 

Levering af Børnehuset Bøgegården services til børn og forældre:
❖Børnehuset Bøgegården behandler alene persondata, der er nødvendige og relevante i forhold til de services som skal leveres til børnene og forældrene. 

Kommunikation imellem Børnehuset Bøgegården og forældrene:
❖De personlige oplysninger bruges hovedsageligt til at optimere                  kommunikationen imellem børneinstitutionen og forældrene. 

Lovkrav til børneinstitutioner:
❖Børneinstitutioner har ifølge loven skærpet underretningspligt til myndighederne (Servicelovens § 153). Det betyder at lederen og fagpersoner har pligt til at underrette de sociale myndigheder, i tilfælde af svigt eller mistrivsel. 

Optimering af hjemmeside og forældreportal:
❖Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse 

oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen påvores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik: http://www.lbøgegård.dk/privacy 

Kategorisering af de persondata der behandles 

Almindelige personoplysninger:
❖Kontaktinformation og Personlige oplysninger om barn og forældre: navn, CPR-nr., adresse, start-dato, afdeling/stue, forældres navne, forældrenes beskæftigelse, mor’s CPR-nr., far’s fødselsdag, email- adresse, mobil-nr., arbejds-tlf-nr., anden kontaktpersoners navne, anden kontaktpersoners Relation, anden kontaktpersoners tlf-numre. 

Andre almindelige personoplysninger:
❖Forældrenes kommune (herunder tilskudsordninger), Barnets      færdigheder/kompetencer og Billeder/film. 

Særlige personoplysninger:
❖Andre oplysninger om barnet herunder allergier, sygdomme, 

vaccinationer o.l. (sker kun efter samtykke-erklæring). 

Oplysninger om kommunikation:
❖Oplysninger om kommunikation: Oversigt over typer af kommunikation, 

vi sender til dig, oplysninger om tidligere korrespondance. 

Persondata kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • ❖ Direkte fra dig, via den kontrakt du underskriver med Børnehuset 

Bøgegården. 

 • ❖ Vi indsamler data i børneinstitutionen dagligt (såsom billeder/film, 

færdigheder/kompetencer). 

 • ❖ Offentlige myndigheder. Det sker i forbindelse med overlevering af 

økonomiske oplysninger ifm. tilskudsordninger. 

 • ❖ Tidligere institution(er). Det sker i forbindelse med videns overdragelse fra tidligere institution(er). 

Behandlingsgrundlag for at behandle persondata 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret påfølgende behandlingsgrundlag: 

 • ❖ Artikel 6.1.a (behandling foretages baseret påsamtykke). 
 • ❖ Artikel 6.1.b (behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i). 
 • ❖ Artikel 6.1.c (behandling nødvendig baseret pålovkrav). 
 • ❖ Artikel 6.1.f (behandling er nødvendig for forfølgelsen af Børnehuset Bøgegården legitime interesse i at kunne kommunikere effektivt med forældre og myndigheder). 

        Modtagere af persondata 

        Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • ❖ Børnehuset Bøgegården forældre (legelister/tlf-lister og billeder/film). Billeder/film deles via den beskyttede forældreportal. 
 • ❖ Myndighederne (lovkrav). 
 • ❖ Underleverandør ifm. bogføring og opkrævning af forældrebetaling. 
 • ❖ Den skole som barnet skal starte i efter afsluttet ophold i Børnehuset Bøgegården. 
 • ❖ Den institution som barnet skal flyttes til efter opsigelse fra Børnehuset Bøgegården. 

Opbevaring af persondata: 

Vi vil opbevare personoplysninger, Så̊længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Persondata slettes når de ikke længere er nødvendige, dvs. umiddelbart efter at barnet har forladt Børnehuset Bøgegården. 

Hvordan er sikkerheden omkring Børnehuset Bøgegården data? 

De personlige oplysninger vi indsamler om børn og forældre, opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til data er begrænset til udvalgte medarbejdere hos Børnehuset Bøgegården og ifm. den beskyttede forældreportal er det kun Børnehuset Bøgegården forældre der har adgang. 

Selvom vi forsøger at sikre dine data bedst muligt, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine data, når de overføres via internettet. Når data overføres via internettet, er der risiko for at andre uretmæssigt kan fåadgang til dem. Sikkerheden for dine data er altså̊dit eget ansvar under overførslen via internettet. 

Dine data udleveres ikke til tredjemand uden din tilladelse, medmindre lovudøvende myndigheder måtte kræve dem udleveret. 

Hvad gør Børnehuset Bøgegården i tilfælde af databrud? 

Børnehuset Bøgegården kontakter datatilsynet og forældrene for at melde om databrud. Dette vil ske senest 24 timer efter at databruddet er opdaget. 

Dine rettigheder 

Persondataforordningen (kap. 3, artikel 13-22) giver dig bestemte rettigheder i forbindelse med, at du bliver registreret i Børnehuset Bøgegården. Du har: 

 • ❖ ret til at fåadgang til dine personoplysninger (indsigtsret). 
 • ❖ ret til at fårettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger. 
 • ❖ ret til at fåslettet personoplysninger, hvis de ikke længere er   nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til. 
 • ❖ ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger. 
 • ❖ ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitet). 
 • ❖ ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret påsamtykke, inden tilbagetrækning heraf. 
 • ❖ ret til at fåoplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til børneinstitutionen.
 • ❖ ret til at fåoplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. 
 • ❖ ret til at klage til Datatilsynet. 

Vi bruger ikke dine personoplysninger til direkte markedsføring uden dit skriftlige samtykke. 

Kontaktinformationer 

Som nævnt kan du fåmere information om vores behandling af dine personlige oplysninger ved henvendelse til Børnehuset Lillekilde: 

Overordnet Leder, Jens-Jacob Jacobsen  Tlf. 93 93 93 14
Email: jj@bøgegård.dk