Forældresamarbejde

For os er det vigtigt, at både I og jeres barn får en god start på dagen, og at det føles rart at komme i institutionen og trygt at aflevere jeres barn. 
På Bøgegården prioriterer vi samarbejdet med Jer forældre og den daglige dialog højt, da dette har en stor betydning for barnets hverdag og er med til at skabe en positiv sammenhæng i børnenes verden. 

På bøgegården ønsker vi at give jer forældre en mulighed for at følge med i jeres barns hverdag. 

Det har vi valgt at gøre på følgende måde:

Famly:

Ud over den daglige kontakt når I afleverer og henter jeres barn, bruger vi også en digital platform, der hedder Famly. Her skriver vi hver dag, hvad vi har lavet og gerne understøttet med billeder. Dette gør, at I som forældre har mulighed for at spørge ind til jeres barns dagligdag og oplevelser i institutionen, samt se på billeder sammen med jeres barn, hvis de har svært ved at huske eller genfortælle ting fra deres dag. På den måde kan den daglige opdatering bruges som udgangspunkt for samtale og dialog med jeres barn.

Derudover bruges Famly også til at checke børnene ind og ud af institutionen, melde barn syg eller fri/ferie. Det er også her, I skal notere, hvis det er andre end jer forældre, der henter barnet.

Aktivitetsplan:

Hver måned vil I modtage en aktivitetsplan fra jeres barns stue, hvor I kan følge med i, hvad der er planlagt af aktiviteter og læringstemaer for jeres barn den kommende måned. Derudover vil i også modtage en årsplan.

Fokusord:

Hver måned hænger stuerne nye fokusord op, som er udvalgt fra månedens bog. Fokusordene er de ord, som børnene er i fuld gang med at tilegne sig, og som hænger synligt fremme, således at I som forældre nemt kan støtte op om jeres barns sprogtilegnelsesproces.

Forældresamtaler:

Ca. 4 måneder efter jeres barn er startet i børnehave, vil I blive indbudt til en forældresamtale med personalet fra jeres barns stue. 

Her vil vi have fokus på jeres barns trivsel og udvikling både socialt, sprogligt og motorisk. Samtidig vil vi også rigtig gerne høre jeres perspektiv, og om jeres oplevelser med at starte i Børnehaven. 

Derefter vil I blive tilbudt en overførelsessamtale nogle måneder inden jeres barn rykker videre til næste børnehavegruppe. 

Der afholdes også et årligt forældremøde i forlængelse af vores generalforsamling, hvor I også vil få mulighed for at møde de andre forældre, høre om dagligdagen, og hvor I vil møde vores bestyrelse.

Derudovervil I vil også blive inviteret til spiseaften på stuerne, samt til vores fantastiske sommerfest, vores flotte Luciaoptog (dog kun for Sø- og Skovlopperne) og vores hyggelige julemarked.