Den daglige rytme

Kl. 6.45:
Vi åbner klokken 6.45 og her vil der indtil klokken 7.30 være mulighed for, at børnene kan få morgenmad. Herefter går alle børn og voksne på egne stuer. 

Kl. 9.30:
I børnehaven arbejder vi med de forskellige kompetenceområder og læreplanstemaer ved at bygge vores aktiviteter op omkring et tema, som danner udgangspunkt for børnenes interesse, udvikling og læring. Det betyder også, at vi hver dag kl. 9.30 har planlagte aktiviteter, som knytter sig til temaet.

Kl. 10.40:
Holder vi samling. Det som børnene laver til samlingen, afhænger altid af månedens tema og derfor vil det være forskelligt fra måned til måned, hvad børnene laver i denne stund. Fælles er dog, at børnene skiftes til at ”holde” samlingen og til at være i centrum. Dermed øver barnet sig i at være ”på” i trygge rammer, samt vente på tur, kunne tilsidesætte egne behov og lytte til sine venner.

Det er en stor ting at være den der holder samling og vi anbefaler derfor også, at I bruger 5 min. på at se på samlingstavlen, når I henter om eftermiddagen.

Kl. 11.00:
Efter samlingen spiser vi frokost.

Kl. 12.00
Går vi på legepladsen. Vi er ude i alt slags vejr – så sørg for at jeres barns garderobe er opdateret ift. årstiden.

Kl. ca. 14.00-15.00:
Fra ca. kl. 14.00 – 15.00 spiser vi frugt og hører historier. I er selvfølgelig altid velkomne til at hente jeres barn i dette tidsrum, vi vil dog bede jer om at gøre dette med så lidt forstyrrelse som muligt, så resten af gruppen kan lytte videre til historien

Kl. 16.30:
Ca. klokken 16.30 samler vi de børn, der er tilbage på vores ”lukkestue”. Det skifter fra dag til dag, hvilken stue vi lukker på. 

Kl. 17.00:
Lukker vi – dog lukker vi kl. 16.30 om fredagen.