Priser:

Priser:               Nye Takster pr.1/1 2020

 • Vuggestue inkl. Mad 4111 kr. pr. måned pr. 1/1 2020
 • Børnehave inkl. Mad 2259 kr. pr. måned. pr. 1/1 2020
 • Fritidshjem 954 kr. pr. måned. Pr. 1/1 2020
 • Fritidsklub inkl. Mad 325 kr. pr. måned. Pr. 1/1 2020
 • Ungdomsklub er gratis for alle unge i Fredensborg kommune
 • Søskenderabat: Yngste barn er fuld pris, de efterfølgende halv pris.

Fredensborg kommune skal ifølge Dagtilbudsloven give et tilskud pr. barn der optages i et privat fritidshjem, tilskuddets størrelse fastsættes af Byrådet. Herudover skal Byrådet give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem.

Private fritidshjem fastsætter selv forældrenes egenbetaling. 

Søskendetilskud i Bøgegårdens fritidshjem udgør 50 pct. af den beregnede forældrebetaling. Den beregnede forældrebetaling er udregnet med udgangspunkt i dagtilbudsloven, hvor forældreandelen må udgøre 30% i kommunale fritidshjem.

Brutto tilskud (nettotilskud + beregnet forældrebetaling) Netto tilskud (driftstilskud fra kommunen) Beregnet forældrebetaling 30% Søskendetilskud
2.191 kr. 1.534 kr. 657 kr. 328,5

Der gives ikke søskendetilskud af den del af forældrebetalingen, der overstiger den beregnede forældrebetaling på 30 pct. 

 •  

Vær opmærksom på at kommunernes takster for tilskud varierer. Hvis du bor i en anden kommune, bør du rette henvendelse der.

Priser Hørsholm kommune:

Priser 2019

 • Vuggestue inkl. mad 3939 kr. pr. måned
 • Børnehave inkl. mad 2202 kr. pr. måned
 • Fritidshjem 2440 kr. pr. måned
 • Fritidsklub inkl. mad 995 kr. pr. måned

Opsigelse:

I Bøgegården har vi et opsigelsesvarsel  på en måned, regnet fra den førstkommende første i en måned. Dvs. at man skal betale for den kommende måned også. Siger man op den 4. marts, er sidste betalingsmåned april.

Dette er en sikkerhed for institutionen, så vi har mulighed for at dække hullet med et barn udefra, som også har en opsigelsesfrist.